Σας καλωσορίζουμε στην

ιστοσελίδα του Ζέφυρου

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι το προϊόν του Ερευνητικού Προγράμματος ΖΕΦΥΡΟΣ: Περιηγητικά κείμενα για την Κύπρο (15ος-18ος αι.). Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Sylvia Ioannou Foundation και εκπονήθηκε το 2016-2017 από 25 συνεργάτες σε επτά χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Ίλιας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Ζέφυρος συγκέντρωσε και κατηγοριοποίησε τις πληροφορίες που παραδίδουν για τον φυσικό και τον οικισμένο χώρο, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου, 125 εκδόσεις έργων της ταξιδιωτικής γραμματείας (15ος-18ος αι.), γραμμένων σε 11 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, λατινικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά, τσεχικά).

Οι εκδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την Συλλογή του Sylvia Ioannou Foundation.