Διάχυση

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος ΖΕΦΥΡΟΣ, με αποδέκτη το επιστημονικό αλλά και το ευρύτερο κοινό, πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω της διαδικτυακής πύλης του Sylvia Ioannou Foundation για τον περιηγητισμό. Μέσω αυτής καθίσταται προσβάσιμη η εξαιρετικά πλούσια βάση δεδομένων του ΖΕΦΥΡΟΥ (πάνω από 59.000 εγγραφές), η οποία περιέχει πληροφορίες για όλες τις εκφάνσεις του ιστορικού παρελθόντος της Κύπρου και για την πρόσληψη της νήσου από τους ξένους ταξιδιώτες-παρατηρητές. Ταυτόχρονα, οι ψηφιοποιημένες σελίδες από τις πρωτότυπες ταξιδιωτικές εκδόσεις (15ος-18ος αι.), που έχουν συνδεθεί λειτουργικά με τη βάση δεδομένων, προσφέρουν την απαραίτητη υποδομή, ώστε οι ερευνητές και οι ερευνήτριες να εντάξουν τις μεμονωμένες πληροφορίες στα κειμενικά συμφραζόμενά τους και να μελετήσουν τα κείμενα από ειδολογική σκοπιά.

Η διάχυση των επιστημονικών εργαλείων και αποτελεσμάτων του ΖΕΦΥΡΟΥ συντελείται επίσης μέσω:

  • συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς που επιθυμούν να εντάξουν πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές ταξιδιωτικής γραμματείας, σε σχέση με την Κύπρο ή/και με άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, στην διαδικτυακή πύλη που φιλοξενεί τα αποτελέσματα του ΖΕΦΥΡΟΥ
  • αξιοποίησης υλικού από τον ΖΕΦΥΡΟ για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και την έκδοση μονογραφιών
  • διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων (4ο Διεθνές Συνέδριο του Sylvia Ioannou Foundation) και της έκδοσης των σχετικών με αυτά πρακτικών
  • πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που σχετίζονται με τις πληροφορίες και τα εργαλεία του ΖΕΦΥΡΟΥ

Επιδιώκοντας να συμβάλει στη διαφύλαξη και τη διάχυση της γνώσης για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου, η βάση δεδομένων του ΖΕΦΥΡΟΥ έχει δυναμικό χαρακτήρα. Συμπεράσματα, προσθήκες ή και διορθώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την μελέτη της θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται ετησίως για τον εμπλουτισμό της, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να οδηγηθείτε στη βάση δεδομένων του ΖΕΦΥΡΟΥ είτε μέσω της ιστοσελίδας του Sylvia Ioannou Foundation είτε μελλοντικά μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.