Απλή Αναζήτηση

Η αναζήτηση γίνεται με μία λέξη-κλειδί (συμπεριλαμβανομένων και ονομάτων προσώπων) στα αγγλικά.

Ωστόσο, ονομασίες μέτρων, σταθμών και νομισμάτων, είδη πλοίων και αμαξών, ονομασίες σπάνιων ζώων ή φυτών και ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων κ.ο.κ., μπορούν να αναζητηθούν και σε άλλες γλώσσες, καθώς οι σχετικές πληροφορίες έχουν αποδελτιωθεί στη γλώσσα του εκάστοτε κειμένου.

Βιβλιογραφική Αναζήτηση

Η αναζήτηση οδηγεί σε βασικές βιβλιογραφικές πληροφορίες. Για διεξοδικότερη έρευνα προσφέρονται οι επιλογές «Ταξιδιώτες/συγγραφείς» και «Τίτλοι έργων».

Θεματική Αναζήτηση

Η αναζήτηση με βάση το θέμα, γίνεται επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες και ακολούθως κάποια από τις υποκατηγορίες που εμφανίζονται.